איזון מדויק

ניטור תזוזות אופקיות ואנכיות בדיוק של ±1 מ"מ, בעזרת מדידות ידניות, של מבנים, קרקע ותשתיות.

הגבהת עגורן בנמל אשדוד

פרויקט הגבהת עגורן בנמל אשדוד ב-9 מטרים. צוות מיומן של עדי מדידות  מדד והגדיר את מיקומי החיתוך והריתוך של העגורן. המשימה דרשה איזון בדיוק מאוד

קרא עוד »