מדידות מקרקעין


סקר הקרקע הוא הטכניקה, המקצוע והמדע של קביעת המיקום המדויק (3D) של נקודות, המרחקים והזוויות ביניהם ומבוצע על ידי מודדים מורשים. נקודות אלה משמשות ליצירת מפות קרקע וגבולות בעלות, מיקומים (פינות בניין, מיקום על פני השטח של אלמנטים תת-קרקעיים), לצרכים ממשלתיים או משפטיים.

שרותים בתחום המקרקעין:

 

 

מדידות טופגרפיות
הפקעות
תצ"ר כביש 44 הפרדה מפלסית 132
תוכניות לצרכי רישום
שוהם-קומפילצית מפות
קומפילצית מפות