הגבהת עגורן בנמל אשדוד

מיקום:

אשדוד

לקוח:

נמל אשדוד

פרויקט הגבהת עגורן בנמל אשדוד ב-9 מטרים. צוות מיומן של עדי מדידות  מדד והגדיר את מיקומי החיתוך והריתוך של העגורן. המשימה דרשה איזון בדיוק מאוד גבוה  על מנת שהעגורן יוכל לשוב ולהרים את המכולות מהספינות העוגנות בנמל.