ניהול מסדי נתונים

עדי מדידות  מספקת שירותי הקמת בסיס נתונים המקיפה את כל אמצעי הניטור בפרויקט ואחסונם בחוות שרתים מקומית. השירות כולל התרעות לאנשי קשר במייל ובמסרון, לפי הצורך, במידה והנתונים עברו רמת סף מוגדרת. המערכת מותאמת למעקב וטיפול ארוכי טווח בנתוני הניטור ולהצגתם באופן ויזואלי במרשתת, לצפיה על ידי הלקוח מכל מקום בעולם, באמצעות שם וסיסמה אישיים. למערכת יכולת הפקת דו"חות בהתאם לתאריכים המבוקשים.

מיקום אמצעי ניטור על תוכניות
גרף נתוני אינקלינומטרים
הצגת נתוני הניטור 3D