ניטור גיאודטי

ניטור תזוזות אופקיות ואנכיות בדיוק של ±1 מ"מ, בעזרת מדידות ידניות או אוטומטיות. בניה וניהול בסיס נתונים עבור הלקוח לצורך מעקב והצגת הנתונים באופן שוטף לאורך כל חיי הפרויקט. 

מערכת רובוטית אוטומטית
איזון מדויק
ניהול מסדי נתונים
סגירת תפריט