ניטור גיאודטי

ניטור תזוזות אופקיות ואנכיות בדיוק של ±1 מ"מ, בעזרת מדידות ידניות או אוטומטיות. בניה וניהול בסיס נתונים עבור הלקוח לצורך מעקב והצגת הנתונים באופן שוטף לאורך כל חיי הפרויקט. 

מערכת רובוטית אוטומטית
איזון מדויק
ניהול מסדי נתונים