קומפילצית מפות

ניתן להכין מפות ממפות אחרות, שהן בדרך כלל בקנה מידה גדול יותר, או שניתן להפיק אותן מסקרים מקוריים ומערכות פוטוגרמטריות. מפות אלו מכונות לעתים מפות נגזרות ועשויות לכלול מידע ממקורות שונים, בנוסף למפות מהן הן נמשכות בעיקרן.

מפות עיריות מייצגות לרוב סקרים מקוריים, שנעשו בעיקר לבקרת תכניות הנדסיות ובנייה. עם זאת, חלקן מורכבות מהרחבות של מפות טופוגרפיות של האזור.

הערות לגבי המקורות מהם נשאבו בדרך כלל מופיעות על מפות מורכבות. זה כולל לפעמים דיאגרמת אמינות המציגה את האזורים שעבורם היה מידע טוב זמין ואלה שעשויים להיות פחות אמינים. הערות לגבי תכונות או אזורים מסוימים, שהעורך קובע כי הם עשויים להועיל למשתמש, יכולות להופיע במפה עצמה.

מפות המשקפות סקרים מקוריים, כמו סדרת מפות טופוגרפית לאומית, כוללות מידע שולי סטנדרטי. ניתן לכלול תאריך צילום אווירי, תהליך ומכשור, הערות בנוגע לבקרה, תאריך עריכת שדה ומידע אחר. אפשר לכלול גם הפניות לזמינות מפות סמוכות ומפות בסקלות שונות או סדרות אחרות. 

Rosh Haayin_comp_1000X1766
מכללת ראש העין - קומפילצית תב"עות
Rehovot_comp_1000X1766
כביש הטבעת רחובות - קומפילצית תב"עות
Ashdod comp_1000X1766
כביש גישה לנמל אשדוד - קומפילצית תב"עות קיימות