בקרת ואבטחת איכות מדידה

לעדי מדידות מודדים עתירי ניסיון במדידות בקרת ואבטחת איכות:

בקרת איכות – QC – מטעם הקבלן:

ליווי כל שלבי העבודה, הקמת רשת בקרה עצמית, תיקון פגמים בתהליכי עבודה ועוד כפי שנדרש מהקבלן בתוכניו העבודה ובמפרטי הביצוע.

אבטחת איכות -QA – מטעם מזמין העבודה:

בדיקות בהיקף מינימלי של 20% מכלל הפרויקט, בהתאם לדרישות מנהל אבטחת האיכות של הפרויקט.

 

גשר ג'למה

גשר ג'למה הוא גשר קורות באורך כולל של 180 מטר המגשר על נחל הקישון, מסילת רכבת העמק וכביש 70. עדי מדידות ביצעה אבטחת איכות בפרויקט

קרא עוד »

כביש 31

אבטחת איכות אספלט, מצעים, אגו"מ, אלמנטי גשרים, מעקות בטיחות, עמודי תאורה, תעלות ניקוז ועוד

קרא עוד »