פינוי בינוי וכביש טבעתי – רחובות

מיקום:

רחובות

לקוח:

נתיבי איילון

בפרויקט זה מבצעת עדי בע"מ מדידות טופוגרפיות, הפקעות, הסדרי קרקעות, תצ"ר, קומפילצית תב"ע ורישום בעלויות. הפרויקט הוא יוזמה של משרד השיכון ועיריית רחובות, לחידוש פני השכונה ולהוספת 8100 דירות חדשות, בנוסף על חידוש של 1300 דירות ישנות. מספר התושבים בשכונה צפוי לגדול מ-6300 כיום ל-30,000 איש. היקף הפרויקט על כל חלקיו מוערך ב- 14 מליארד ש"ח.