עוקף לוד – הפקעות

מיקום:

לוד

לקוח:

נתיבי אילון

עדי מדידות ביצעה מדידות טופוגרפיות, ליווי הקמת תשתיות, הפקעות והסדר מקרקעין.