אגירה שאובה – כוכב הירדן

מיקום:

כוכב הירדן

לקוח:

SynoHydro

חברת עדי מדידות מבצעת ניטור גיאודטי בפרויקט אגירה שאובה בכוכב הירדן. חברת Sinohydro Ltd חופרת את המנהרות לאחסון האנרגיה ההידרו-אלקטרית השאובה (PHES) בכוכב הירדן, באמצעות קידוח ופיצוץ. מטרת הניטור של עדי מדידות היא להתריע על תזוזה (בשלושה מימדים) ו/או על מגמת תנועה בלתי רגילה בקירות המנהרה, לאורך כל תקופת החפירה. תהליך הניטור מתבצע באמצעות שישה (6) מכשירי ATS המותקנים במנהרות הפרויקט, ואילו הנתונים מועברים אוטומטית למרכז נתוני הפרויקט, במשרד עדי מדידות.

אחד ממכשירי ה-ATS מותקן בהיפוך, על ראשו, לתוך הפיר. מכיוון שהתקנה מסוג זה לא בוצעה בעבר בשום פרויקט בעולם, נדרש פיתוח משותף של עדי מדידות ומעבדת אטקס. עבודת הפיתוח הביאה את המכשיר לזהות את המטרות בהיפוך הצירים בצורה תקינה. חברת התוכנה VMT ביצעה את ההתאמות הנדרשות בתוכנה לצורך קריאת הנתונים בהיפוך.

לטובת הלקוח הועמד אתר המציג את נתוני הניטור בצורה גרפית וכן בטבלאות אקסל, ממנו ניתן להפיק דו"חות ניטור עצמאיים, בכל שעה לאורך היום, ללא תלות בזמינות צוות המדידות.