Jalame Bridge

Location:

Jalame Bridge

Client:

Netivey Israel

גשר ג’למה הוא גשר קורות באורך כולל של 180 מטר המגשר על נחל הקישון, מסילת הרכבת וכביש 70.

עדי מדידת ביצעה אבטחת איכות בפרויקט לבדיקת ביצוע כבישים, מערכות ניקוז וביוב, אלמנטים של הגשרים, פוליגונים ועוד