תחנת כח דוראד

מיקום:

אשקלון

לקוח:

א.דורי

צוות עדי מדידות היה אמון על מיקום הברגים המדויק של 12 טורבינות ו- 12 בוילרים, בעת הקמת תחנת כח דוראד. דוראד היא תחנת כח פרטית לייצור חשמל על יד אשקלון, בעלת הספק מקסימלי של 860 מגה-ואט. התחנה מופעלת בגז טבעי וכוללת שתי קבוצות של שש טורבינות גז סילוניות, המזינות בנוסף שתי יחידות קיטוריות.