כביש עוקף אשדוד וגשר מעל נחל לכיש

מיקום:

אשדוד

לקוח:

נתיבי אילון

פרויקט הקמת כביש עוקף אשדוד צפוני, בניית גשר מעל נחל לכיש והרחבת רחוב הרצל בעיר. עדי מדידות ביצעו בפרויקט מדידות טופגרפיות, הפקעות, מיפוי תשתיות, מפות פוליגונים, מפת בעלויות, פוטוגרמטריה וקומפילצית תב"ע.