גשר ג'למה

מיקום:

גשר ג'למה

לקוח:

נתיבי ישראל

גשר ג'למה הוא גשר קורות באורך כולל של 180 מטר המגשר על נחל הקישון, מסילת רכבת העמק וכביש 70.

עדי מדידות ביצעה אבטחת איכות בפרויקט לבדיקת ביצוע כבישים, מערכות ניקוז וביוב, אלמנטים של הגשרים, פוליגונים ועוד