עברית  |  English  |  


פרוייקטים לחב' הלאומית לדרכים 

כביש 10- עוקף בית שמש
אורך הכביש כ- 10 ק"מ - תכנון ופיתוח הרחבת הצומת


כביש 39
אורך הכביש כ- 25 ק"מ - תכנון ופיתוח הרחבת הצומת


כביש 446- צומת נילי
אורך הכביש – 1 ק"מ תכנון ופיתוח הרחבת הצומת


כביש 40- צומת הבפטיסטים
אורך הכביש כ- 1.5 ק"מ תכנון ופיתוח הרחבת הצומת


כביש 40- צומת פלוגות
אורך הכביש כ- 1.5 ק"מ תכנון ופיתוח הרחבת הצומת


כביש 35- צומת גבעתי
אורך הכביש כ- 2 ק"מ תכנון ופיתוח הרחבת הצומת


כביש 40- צומת ביאליק + ממצליח
אורך הכביש כ- 1 ק"מ תכנון ופיתוח הרחבת הצומת


כביש 40- צומת חובב
אורך הכביש כ- 1.5 ק"מ תכנון ופיתוח הרחבת הצומת


כביש 35 ק"מ 27.3-28.3 
אורך הכביש כ- 1.5 ק"מ תכנון ופיתוח הרחבת הצומת


כביש 35- צומת נהורה
אורך הכביש כ- 1 ק"מ תכנון ופיתוח הרחבת הצומת


כביש 5/505- מחלף שער שומרון
אורך הכביש כ- 1.5 ק"מ תכנון ופיתוח הרחבת הצומת


כביש 31 צומת חורה
אורך הכביש כ- 2.5 ק"מ תכנון ופיתוח הרחבת הצומת


צומת ברכיה
אורך הכביש כ- 1 ק"מ תכנון ופיתוח הרחבת הצומת


כביש גישה לבת-עין
אורך הכביש כ- 1.5 ק"מ


כביש גישה לאור-הנר
אורך הכביש כ- 3.5 ק"מ


כביש ניצנים
אורך הכביש כ- 2.5 ק"מ