עברית  |  English  |  


מדידת מנהרות TBM

מנהרת "AY"  מזמין: חברת WÜWA Bau GmbH
דחיקה של המנהרה,הקמת רשת בקרה מדויקת, מיפוי וטוגרומטרי, מדידות מפורטות, , תוכניות הגשה, מעקב שבועי שוטף בתוך המנהרות על הקבלן החופר

מנהרת "דקא"  מזמין: חברת נתיבי איילון ,חברה זרה: “ZUBLIN” - גרמניה
הקמת רשת בקרה מדויקת, מיפוי פוטוגרומטרי, מדידות מפורטות, תאום תבעות, תוכניות הגשה, מעקב שבועי שוטף בתוך המנהרות על הקבלן החופר.

מנהרת "קפלן"  מזמין: חברת נתיבי איילון ,חברה זרה: “BRHAM - גרמניה
הקמת רשת בקרה מדויקת, מיפוי פוטוגרומטרי, מדידות מפורטות, תאום תבעות, תוכניות הגשה, מעקב שבועי שוטף בתוך המנהרות על הקבלן החופר.


מנהרת דב-הוז (ביוב, בת-ים)  מזמין: חברת נתיבי איילון ,חברה זרה: “WUWA - גרמניה
הקמת רשת בקרה מדויקת, מיפוי פוטוגרומטרי, מדידות מפורטות, תאום תבעות, תוכניות הגשה, מעקב שבועי שוטף בתוך המנהרות על הקבלן החופר.


מנהרת "הפיל"  מזמין: חברת נתיבי איילון ,חברה זרה: “BRHAM - גרמניה
הקמת רשת בקרה מדויקת, מיפוי פוטוגרומטרי, מדידות מפורטות, תאום תבעות, תוכניות הגשה, מעקב שבועי שוטף בתוך המנהרות על הקבלן החופר.


מנהרת "שדה דב"  מזמין: עיריית ת"א, חברה זרה: “LAFLACE” - איטליה
הקמת רשת בקרה מדויקת, מיפוי פוטוגרומטרי, מדידות מפורטות, תאום תבעות, תוכניות הגשה, מעקב שבועי שוטף בתוך המנהרות על הקבלן החופר.


מנהרות אשקלון  מזמין: קבלן גלש"ט, חברה זרה: "BRHAMגרמניה
הקמת רשת בקרה מדויקת, מתן שרות שוטף לקבלן המבצע, כולל כיול שוטף של מערכת הלייזר שלהם כוונון התקדמות החפירה וכו'


מנהרת רכבת דרום: צ.חולון  מזמין: חברת נתיבי איילון
הקמת רשת בקרה מדויקת מתן שרות שוטף לקבלן המבצע כולל מיפוי פוטוגרמטרי, מדידות מפורטות ,תאום תבעות, תוכניות הגשה, מעקב שבועי שוטף בתוך המנהרות על הקבלן החופר.


מנהרת הרצליה  מזמין: חברה כלכלית הרצליה
הקמת רשת בקרה מדויקת, מיפוי פוטוגרומטרי, מדידות מפורטות, תאום תבעות, תוכניות הגשה, מעקב שבועי שוטף בתוך המנהרות על הקבלן החופר.