עברית  |  English  |  


פרוייקטים במדידה בתחום המבנים

שוהם  מזמין: ח.מ.ת פנטהאוס עובד לוי רובננסקו סולל בונה שיכון-עובדים שיכון- ופיתוח אשטרום אשדר
שירותים לקבלנים השונים בהקמת מבנים, סימני כלונסאות וכדומה. העמדת כ- 200 מבנים וסימונן של כ- 30,000 כלונסאות. מדידות אחר ביצוע של מערכות תשתיות.
שוהם  מזמין: פרשקובסקי השקעות בע"מ
שירותים לקבלנים השונים בהקמת מבנים, סימני כלונסאות וכדומה. העמדת כ- 200 מבנים וסימונן של כ- 30,000 כלונסאות. מדידות לאחר ביצוע של מערכות תשתיות.

שוהם  מזמין: גרופית
שירותים לקבלנים השונים בהקמת מבנים, סימני כלונסאות וכדומה. העמדת כ- 200 מבנים וסימונן של כ- 30,000 כלונסאות. מדידות לאחר ביצוע של מערכות תשתיות.