עברית  |  English  |  


אודות

ע.ד.י מדידות והנדסה (תש"ן) בע"מ הוקמה בשנת 1990 במטרה לספק שירותי מדידה מקצועיים בתחומי ההנדסה ומדידות מקרקעין. ברשות עדי מדידות ציוד מדידה ומחשוב מהמתקדמים בעולם. 
בין לקוחותיה העיקריים של החברה נמצאות חברות הבניה הגדולות בישראל, חברות ממשלתיות, חברות בינלאומיות, לקוחות פרטיים ועוד.
עדי מדידות מעסיקה צוות עובדים מגוון ועתיר ניסיון הכולל מודדים מוסמכים, מהנדסים אזרחיים, שרטטים, אנשי מחשוב, מומחי קרקע ועוד. לחברה תקן איכות איזו 9001-2015.

מדידה בתחום הסטטוטורי
• תוכניות לצורכי רישום והמדידות המתלוות אליהן
• קומפילציה מלאה של תב"ע לפי תקן מבא"ת 2006
• תוכניות חלוקה אנליטית וסימונן בשטח
• תוכניות הגשה
• תוכניות שיווק להכנת תיקי עסקאות (מנהל מקרקעי ישראל)
• תוכניות בעלות וניתוחן לפי דרישת הלקוח

מדידות מיוחדות
• מדידת מנהרות - מנהרות דחיקה: תחום התמחות ייחודי אשר פותח והופעל בהצלחה בעשור האחרון.
• מדידת גשרים - מדידות מדויקות, כולל ליווי שוטף בהקמת הגשר עד הגמר.
• מדידות הנדסיות מדויקות למבנים מורכבים - כולל הקמת מד/דגל מורכב וליווי, וכן מדידת אנכיות פירים על ידי מערכות לייזר והקמת צלעונים מדויקים.
• מדידת שקיעות של מבנים וניתוח התוצאות בהתאם.

מדידות הנדסיות
בהקמת ישובים ומתחמים נרחבים נדרשת החברה לספק שירותים ליזמים ולקבלני הביצוע השונים, במגוון רחב של דרישות  תכנון בתחומי התשתית, הבנייה והפיתוח.
• שירותי ביצוע צמוד לקבלני פיתוח תשתיות לסוגיהן.
• שירותי ביצוע לקבלני בניין בסימון כלונסאות, העמדת מבנים, יציקות בטון למבנים מורכבים במבנה ומחוצה לו.
• מדידות לאחר ביצוע של מערכות תשתית ושילובן הממוחשב G.I.S, לפי תקן 827 או מל"י ו/או לפי דרישה, בהתאם לרשות המוניציפלית אשר עבורה מתבצעת המדידה.

פוטוגרמטריה וצילום אווירי
השירות ניתן על ידי חברת "שריג מיפוי אווירי ממוחשב בע"מ", הפועלת כקבלן משנה של ע.ד.י. מדידות והנדסה (תש"נ) בע"מ.


בעלי החברה
דב סטולרו עזרא יעקב